Modesto wil intellectueel getalenteerde kinderen voorzien van intellectuele uitdaging en mentale peers door het promoten en helpen realiseren van de volgende langetermijndoelen:


Cursussen

Weekend- en zomercursussen voor intellectueel getalenteerde kinderen en jongeren

Psycho-educatie

Psycho-educatie, workshops en lezingen over intellectueel talent voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers

Curriculum

Een groter aanbod aan curriculum voor intellectueel getalenteerde studenten (lager en middelbaar onderwijs)

Middenjury

Ondersteuning voor intellectueel getalenteerde kinderen die onderwijs volgen via de examencommissie

Coaching

Een expertisecentrum voor intellectueel getalenteerde kinderen, jongeren en volwassenen

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek over onderwijs aan intellectueel getalenteerde kinderen en jongeren in Vlaanderen

Differentiatie

Het Vlaamse onderwijs helpen aanpassen aan de behoeften van intellectueel getalenteerde kinderen door differentiatie en ambitieuzere eindtermen

Lerarenopleiding

Het thema 'intellectueel talent' deel laten uitmaken van elke lerarenopleiding in Vlaanderen

Informatie

Oprichten van een centraal informatiepunt in Vlaanderen dat op onderzoek gebaseerde informatie biedt over hoge intelligentie

Jeugdbeweging

Een jeugdbeweging voor wiskunde, wetenschap & technologie